back forward
 • Nyheter

 • Anna Foka får medel från Getty Foundation

  2018-03-12

  Anna Foka, forskare vid Humlab, har tillsammans med tre kollegor vid Kings College i London beviljats medel från Getty Foundation för projektet  Ancient Itineraries.

 • Konferens: Future for the Past

  2018-02-01

  Internationell konferens 12-14 February 2018 på Svenska Institutet i Aten, Grekland

  Konferensen är finansierad av initieringsmedel från Riksbankens Jubileumsfond och organiseras av Humlab, Umeå universitet tillsammans med Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet.

  Kontaktperson: Anna Foka, Humlab

 • VK: Gammal teknik i virtuell verklighet på Humlab

  2018-01-22

  Västerbottens-Kuriren uppmärksammar återinvigningen av Humlab vid Umeå universitet. Bland annat beskrivs hur gamla mekaniska trämodeller flytta in i den virtuella verkligheten. 

  Redaktör: Per Melander

 • Välbesökt återinvigning på Humlab

  2018-01-22

  Humlab startade 2001 och har efter renoveringsarbete anpassats till dagens behov och efterfrågan av infrastrukturer, mötes- och studiemiljöer. Vid en mindre men välbesökt ceremoni återinvigdes de nygamla lokalerna av rektor Hans Adolfsson och föreståndaren Stefan Gelfgren.

  Läs mer på umu.se.

  Redaktör: Per Melander

 • (Ny)invigning av Humlab på campus

  2018-01-08

  Vi hälsar alla välkomma till (ny)invigningen fredag 19 januari! 

  Kom och titta på Humlabs nya lokaler, lyssna till rektor, ta del av Humlabs verksamhet och projektpresentationer, prova på VR och testa dina kunskaper om digital kultur.  Det bjuds på tilltugg och förfriskningar!

  13.15 - 13-45  Rektor Hans Adolfsson och Humlabs föreståndare Stefan Gelfgren inviger labbet.

  13.45 - 15.15 Mingel och presentationer av Humlabs fem fokusområden. 

 • Kalender

  Humlab HITS: Runda-bordssamtal om forskningsetik i forskning inom digitala praktiker och forskning som bedrivs i internetmiljöer

  Datum: 2018-03-15
  Tid: 10.15 - 12.00
  Plats: Humlab – under Universitetsbiblioteket (UB)
  Evenemanget vänder sig till: studenter - anställda

  Med avstamp i egna forskningspraktiker kommer samtalet beröra frågor om etiska förhållningssätt och dilemman när forskning bedrivs i internetmiljöer.

  Samtalet kommer även beröra det dagsaktuella förslaget att skärpa etikkraven som till exempel inbegriper att studentundantaget helt tas bort från kandidatnivå. Om förslaget går igenom vilka följder får i så fall en sådan förändring för forskning om digitala praktiker
   och forskning som bedrivs i internetmiljöer?

   

  Eva Svedmark, Lektor i informatik samt Föreståndare vid Universitetspedagogik och lärandestöd.
  Är en del av forskargruppen FemTech och forskar på sociala medier, dess materialitet
  samt hur nätverk av människor och teknik formas, omformas och ges mening. Har skrivit en avhandling med fokus på normbrytande delningar
  i sociala medier och dess implikation på teknik, makt och etik.

  Coppélie Cocq, docent i Samiska Studier och i Nordisk
  folkloristik.

  Forskar om användning av digitala medier och digitala praktiker i urfolks- och minoritetsgrupper. Har skrivit bl.a. om digital forskning med ”small data” och etiska överväganden i forskning med mindre grupper.

  Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, digital humaniora.
  Forskar om hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige.
   

  Föreläsare: Eva Svedmark, m fl
  Arrangör: Humlab
  Kontaktperson: Evelina Liliequist
  Läs mer om Humlab

  Lägg till i din kalender

 • Vad är Humlab?

  Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknologi vid Umeå universitet. Vi ägnar oss åt undervisning, forskning och olika typer av utvecklingsprojekt inom både digital humaniora och digital kultur och innovation. Vi samarbetar med studenter, lärare och forskare vid universitetet, näringslivet, konstnärer och många fler.

  Vi har ett uppdrag från Humanistisk fakultet att vara ett stöd för digitala lärandemiljöer på campus och nät.

  For nyheter, event och uppdateringar, följ oss på Facebook:   Humlab Umeå Universitet or Twitter: @Humlab

  Read the Humlab blog

  Webbsändningar

  Pågående seminarier i HUMlab direktsänds på webben och kan då följas via ovanstående länk. 

  Seminariearkiv

  Här kan du se eller höra Humlabs tidigare seminarier.