Humlab söker systemutvecklare

Humlabs verksamhetsuppdrag fastställer att enheten ska vara ett kompetenscenter inom digital humaniora med en stark och ändamålsenlig IT-verksamhet och teknisk miljö. Som ett led i uppdraget satsar Humlab strategiskt på en fördjupad kompetens inom fokusområden textanalys och kritisk datavisualisering (som båda faller under s.k. data science eller datadriven forskning).

Mer specifikt består satsningen av att bredda och fördjupa kompetensen i bruk och anpassning av språkteknologiska verktyg och metoder som stöd i studier av digitala texter, samt visualisering av olika typer av temporalt-spatialt data. Dessa områden har flera beröringspunkter ex. när man vill identifiera eller märka upp entiteter i text (såsom tid, plats, personer, händelser och relationer) för att möjliggöra visuella studier och representationer av texten med olika GIS-verktyg. Ett annat exempel är att finna och visualisera teman i texter.

Som ett led i denna satsning avser Humlab anställa en systemutvecklare/programmerare med specialistkompetens inom något eller några av dessa områden. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att delta i forskningsprojekt (som en "digital problemlösare") med studier som kräver denna typ av kompetens. Sista ansökningsdag 2017-11-13.

Läs mer och sök jobbet här