Utopia - Ett kul barndemokratiprojekt

Utopiasten blåUtopia är ett treårigt projekt (aug 2014 - juni 2017) som drivs av Örnsköldsviks FN-förening, i samarbete med bland andra Humlab. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet arbetar tillsammans med barn och pedagoger för att skapa nya förutsättningar för lärandeprocesser om demokrati. Målet är att skapa ett demokrativerktyg i form av ett interaktivt spel - Utopia World.

Avsikten med spelet är att väcka barn- och ungdomars nyfikenhet, lust och vilja att engagera sig i olika samhällsfrågor. Genom att skapa ettnytänkande verktyg vill man främja kunskap och förståelse för demokratiska värderingar och processer.
 
Spelutvecklaren Adrian Löwander arbetar tillsammans med Carl-Erik Engqvist och Mattis Lindmark, Humlab, med spel- och konceptutveckling i projektet. De utvecklar spelet tillsammans med barn i årskurs 4-6 i Örnsköldsviks kommun, barnens teckningar och berättelser kommer att ligga till grund för spelets utformning. Spelet kommer att vara uppbyggt kring olika uppdrag som ska lösas med hjälp av demokratiska verktyg,Utopiasten grå och det kommer att utgå från principen "vi kommer längre och når högre om vi samarbetar". Genom detta hoppas projektet kunna uppnå ökad kunskap om demokrati.
 
Adrian Löwander, Carl-Erik Engqvist och Mattis Lindmark kommer att ta fram en pilotversion av spelet Utopia World. Målet är att spelet vid projektets slut kommer att fungera som ett verktyg för alla skolor som vill arbeta med demokrati-frågor.