FAQ/Vanliga frågor

Vad är Humlab?

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknologi (eller "det digitala") vid Umeå universitet. Vi ägnar oss åt undervisning, forskning och olika typer av utvecklingsprojekt inom både digital humaniora och digital kultur och innovation. Vi samarbetar med studenter, lärare och forskare vid universitetet, näringslivet, konstnärer och många fler.

Är Humlab en plats?

Ja, mycket av vårt arbete utförs och/eller redovisas i våra fysiska eller digitala miljöer. Vi har två lab i Umeå - ett, Humlab, vid Umeå universitets huvudcampus och ett, Humlab-X, vid konstnärligt campus. Dessutom har vi "vanliga" kontor i humanisthuset, vår korridor heter A4!

Hur lång tid tar det att gå mellan Humlab och Humlab-X?

Cirka 15 min om du går ganska snabbt. En promenad eller cykeltur rekommenderas, speciellt om du ska till Humlab-X - det finns väldigt få parkeringsplatser vid Konstnärligt campus!

När grundades Humlab?

Verksamhet i labbet påbörjades i slutet av 1990-talet, och universitetsstyrelsen utsåg Humlab formellt till en universitetsenhet år 2000.

Jag är student/forskare/lärare, vad kan jag göra i Humlab?

Framförallt är Humlab en plats för att arbeta, träffas eller bara hänga en stund. Kom förbi när du vill! Du är dessutom välkommen att delta i våra aktiviteter: vi arrangerar regelbundet seminarier, kurser, workshops med mera, och de flesta aktiviteterna är öppna för alla. Studenter, forskare/lärare och konstnärer får sitta och arbeta med egna eller Humlab-anknutna projekt i våra lokaler och får då också tillgång till vår tekniska utrustning, om du är student kan också vissa delar av din utbildning vara förlagda i Humlab. Vi är gärna med och diskuterar idéer som rör nya projekt, utveckling av utbildningsprogram eller nya forskningsinriktningar.

Vilka jobbar i Humlab?

Datatekniker, systemvetare, forskare från olika ämnen inom humaniora, ingenjörer, koordinatorer, projektledare, informatör med flera. 

Varför har ni så många skärmar i Humlab?

Skärmar är en gränsyta mot en värld som bygger på datorers funktionalitet, och de har ett historiskt, materiellt och kulturellt värde. Skärmar kan också införlivas med olika typer av interaktionsteknologi som Humlab experimenterar med. Det finns flera skärminstallationer i Humlab som utmanar det konventionella sättet att använda skärmar, till exempel när det gäller placering och antal skärmar. Exempel på detta är skärmlandskapet i Humlab vid huvudcampus där det finns elva skärmar utplacerade runt om i rummet och golvskärmen i Humlab-X.

Jag funderar på att flytta till Umeå för att studera/forska/arbeta. Var kan jag hitta information om Humab, Umeå universitet och Umeå kommun?

Det finns bra information på Umeå kommuns hemsida: http://www.umea.se/umeakommun och Umeå universitets centrala sida: http://www.umu.se/ turist- och besöksinformation finns på www.visitumea.se. Vi har också skrivit lite om detta på Humlabs blogg: http://blog.humlab.umu.se/?p=4583

Vilka resurser finns tillgängliga i Humlab?

Platser för möten och kreativt arbete, flera virtuella/digitala plattformar, arbetsstationer (med olika utrustning, vi har både PC och MAC), datautrustning som bygger på fysisk interaktion (kinect etc), en interaktiv golvskärm, skärmlandskap, en ljudstudio med mera.
Läs mer om vår utrustning här: http://www.humlab.umu.se/sv/anvaend-humlab/vaara-lab/

Vad är digital humaniora?

Det är en komplicerad fråga, det finns olika definitioner av vad digital humaniora är. Vi ser det som det som binder samman det digitala och humaniora. Det digitala kan i detta fall användas som både ett verktyg i humanistisk forskning/undervisning, som ett studieobjekt för humanistiska forskare och som ett medium för att visualisera humaniora. Humlab sysslar delvis med digital humaniora, men också med humaniora, kultur och informationsteknik i en bredare bemärkelse.

Jag vet att ni sänder era seminarier via webben, arkiveras sändningarna någonstans?

Ja, våra seminarier finns samlade här: http://stream.humlab.umu.se/
Vi har fler än 150 filmade seminarier i vårt arkiv.