Mattis Lindmark

Mattis SmallSystemutvecklare
E-post: mattis.lindmark@umu.se
Tel: +46 90 786 80 08

Systemutvecklare inriktad mot 3D, digital medieproduktion och datorspel. Mattis arbetar i specifika projekt samt i den dagliga verksamheten med kortkurser, support och lite av varje.

Han är intresserad av tvärvetenskapliga metoder för att föra samman kunskaper och erfarenheter från vitt skilda områden inom och utanför den akademiska kontexten.