Humlab initierar, inspirerar och utvecklar digital pedagogik

Digital pedagogik handlar om att utveckla pedagogiska former för hur digital teknik kan användas i undervisning och hur man genom att integrera digitala verktyg och metoder kan stödja lärandeprocesserna. 

Det handlar också om att med digitala verktyg analysera olika undervisningssituationer och att lära studenter hur man praktiskt handhar olika digitala medier (ljud- och bildredigering, presentationsverktyg, sociala medier med mera) och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till dessa. 

 

 • Har du frågor om digital pedagogik?

   

  Coppélie Cocq
  Pedagogiskt ansvarig

  E-post
  Tel: +46 90 786 54 82