Humlab initierar, inspirerar och utvecklar digital pedagogik

Digital pedagogik handlar om att uveckla pedagogiska former för hur digital teknik kan användas i undervisning och hur man genom att integrera digitala verktyg och metoder kan stödja lärandeprocesserna.  Det handlar också om att med digitala verktyg analysera olika undervisningssituationer och att lära studenter hur man praktiskt handhar olika digitala medier (ljud- och bildredigering, presentationsverktyg, sociala medier med mera) och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till dessa. 

Humlab erbjuder anställda vid Humanistiska fakulteten ett pedagogiskt stöd för digitala lärandemiljöer på campus och nät. Här finns en IKT-coach som du kan rådfråga, och en IKT-studio med inspelningsmöjligheter. 

För såväl studenter, doktorander, lärare/forskare och övrig personal erbjuds kurser som ges i Humlabs regi, handledarresurser med kompetens inom digital humaniora, och en miljö med seminarier och workshops för den som är intresserad av digital humaniora.

Allt detta ingår i det verksamhetsuppdrag Humlab har från Humanistisk fakultet och är utan avgift för studenter och anställda vid institutioner och enheter inom Humanistisk fakultet.  

 

 • Frukost- & lunchträffar

  IKT-lunch: Att använda bilder & filmer i undervisning
  Tisdag 14 november, 12:10 - 12:50

  IKT-lunch: Virtual Reality i undervisning
  Tisdag 21 november, 12:10 - 13:10

  IKT-lunch: UmU Play
  Tisdag 12 december, 12:10 - 12:50

   

  Om träffarna 

  Inom ramen för Humlabs pedagogiska uppdrag erbjuds en serie frukost- och lunchträffar centrerade kring teknik i undervisning.

  Träffarna är öppna för undervisande personal inom humanistisk fakultet och är gratis för alla deltagare.

  Det bjuds på en enklare frukost / lunchmacka under träffen och anmälan är därför bindande.