Digitala salstentor Information om försöksverksamhet på HUMfak under vårterminen 2018 med DigiExam för 200 studenter.

Som en del av det IKT-uppdrag Humlab har för Humanistisk fakultet kommer vi under kommande två veckor (45 och 46) att ordna ett flertal tillfällen där vår IKT-coach Satish Patel berättar om digitala salstentor och verktyget DigiExam. Du får en introduktion till hur digitala salstentor går till.  Träffarna hålls under lunch- eller fikatid.

Följande dagar finns möjlighet att anmäla sig till träffar:

  • mån 6 nov 12.10-12.50
  • tis 7 nov 12.10-12.50
  • ons 8 nov 14.30-15.10
  • tors 9 nov 12.10-12.50
  • mån 13 nov 12.10-12.50

Anmäl dig på denna länk. https://doodle.com/poll/pyyv7zk3p3t9qxh7

Alla träffar hålls i H2 på Humlab. Du tar med egen lunch/fika. OBS! Eftersom det är begränsat antal platser är anmälan obligatorisk.

Om du vill prova att genomföra en digital salstenta på en campusförlagd kurs under vt 2018 kommer du att kunna anmäla dig/kursen till detta i december. Det kommer att finnas licenser för 200 studenter.

 Nyfiken? Se denna film som berättar mer. 

Vad är DigiExam?

DigiExam är uppbyggt så att studentens dator låser alla funktioner och program. 

 Går det att fuska?  Kan studenterna fuska, exempelvis genom att chatta med varandra? Nej, studenterna kan inte fuska. DigiExam är uppbyggt så att studentens dator låser alla funktioner och program. Studenterna kan därför inte chatta eller kontakta varandra via datorn under provet

Vad händer om internet ligger nere under nationella provet?  DigiExam förlitar sig inte enbart på internetuppkoppling, utan fungerar även offline. DigiExam tar backup på studentens provsvar var 10:de sekund, studentens arbete går därför inte förlorat vid eventuell omstart eller datorcrash.

Hur underlättar DigiExam för dig som lärare?  DigiExam underlättar både för lärare och studenter. För studenterna betyder det till exempel ett lättare och effektivare utförande av de skriftliga delarna av proven. Tidskrävande omskrivningar byts ut mot några snabba klipp och klistra. Studenterna kan fokusera mer på innehåll och struktur.

Rättningsprocessen för lärarna blir betydligt snabbare då de slipper svårlästa handstilar, marginalskrivningar och otydliga pilar. Med bedömningsmatriser och delad rättning, fråga för fråga, kan flera timmars arbete sparas.