Nyheter, storys & projekt

Senior Research assistant

Humlab söker nu en förste forskningsassistent med omfattningen 50 % under två år inom forskningsprojektet "Identities in Flux: Digital cartographies for revisiting Pausanias' description of Greece", finansierat av Stiftelsen för Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. 

 

Forskningsassistenten skall bidra med specialistkunskaper inom digital humaniora och klassisk filologi/antik historia. Arbetsuppgifterna består primärt av att, via plattformen Recogito, semantiskt annotera entiteter och begrepp i både grekisk och engelsk text. Forskningsassistenten kommer, liksom övriga medarbetare i projektgruppen, att vara delaktig i projektets alla faser men med fokus på konceptuell design av systemets användargränssnitt och begreppsmodell. I arbetsuppgifterna ingår även att, tillsammans med övriga forskargruppen, skriva vetenskapliga artiklar. 

Ansökan sker genom Umeå Universitets rekryteringssystem, senast 20 juni, 2018. 

Läs mer om tjänsten här