Digital forskning - 7.5hp

Kursen ger en orientering i digital forskning inom humaniora och samhällsvetenskap . Orienteringen är bred och behandlar både digitala forskningsmetoder som verktyg, och samhällets och kulturens digitalisering som studieobjekt. Kursen ges i samarbete med Digsum

Kursen omfattar tre delar.

En allmän introduktion fältet och hur det vuxit fram i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap

Föreläsningar, praktiska genomgångar och verkstäder om digitala metoder. Både kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas, men fokus ligger också på metodkombinationer.

Exempel på specifika och forskningsnära tillämpningar av verktyg och perspektiv som kopplas till pågående digital forskning inom humaniora och samhällvetsenskap vid Umeå universitet.

Kursen tar exempelvis upp etiska aspekter, digital etnografi, text- och nätverksanalys, genus och juridik. Delar av kursen kan anpassas efter individuella behov och önskemål.

Frågor? Kontakta Coppélie Cocq

Anmälan senast 1 mars till coppelie.cocq@umu.se


Preliminärt schema
 

Kursen ge på engelska/ The language of instruction is English.

 

Part 1 Introduction

 

1. Digital Research in the Humanities and Social Sciences
Simon Lindgren & Stefan Gelfgren  
March, 24th. 10-12

  

Part 2 Methods and approaches

 

2. Network analysis and text mining
Simon Lindgren
March 29th. 10-15

3. Digital ethnography
Anna Johansson
April 5th. 13-16  

 4. Ethics
Invited speaker: Charles Ess
April 20th.  13-16
 

Part 3 Applications

 

5. Digital gender: from intersectionality to embodied visualization discourse
Anna Foka
April 27th, 10-12. 

6. Data Protection Law for Researchers.
Jan Leidö & Markus Naarttijärvi
May 2d, 10-12

7. How does the development and use of technology in society affect education?
Eva Mårell-Olsson
May 10th, 10-12

8. Individual learning and preparations
Week 21

9. Text analysis
Fredrik Norén och Roger Mähler
May  24th, 13-15 

10. Seminar: presentations and discussions
Coppélie Cocq & Samuel Merrill
May 31st

 

Kursplan

Länk till kursplan

Litteraturlista 

Länk till litteraturlista